Co mají společného technologie pro regulace plevele s bezodpadovým recyklačním systémem? Finále programu Impact Hub Climate Challenge

Akcelerace se přehoupla přes půlku. Projekty dostaly příležitost představit svůj pokrok a posun. Po rozhodnutí poroty do podzimní fáze postoupilo 6 týmů, které pokračují dál: Česká veganská společnost, Fakta o klimatu, Lavaris, Plant.id Sky, Přežití a rozkvět Ekoškoly, Zajímej.se.

Finalisté v detailu

Česká veganská společnost
Jako nezisková organizace usilují o svět, ve kterém si každý může vybrat lahodné a zdravé jídlo dobré pro lidi, zvířata i planetu. Cílem jejich projektů je zlepšovat a usnadňovat život těm, kteří z různých důvodů chtějí snížit svoji spotřebu živočišných produktů, nebo je úplně vyloučit. Zaměřují se na vzdělávání, osvětu široké veřejnosti a na firmy, kterým pomáhají podporovat jejich udržitelné výrobky.
Fakta o klimatu
Vyhledávají a zpracovávají data související s klimatickou změnou, adaptačními a mitigačními opatřeními. Ze zpracovaných dat dělají grafiky, které uživatelům pomáhají se orientovat v tématu nebo poskytují tematickou a faktickou kotvu v diskusích. Novinářům a učitelům poskytují navíc i expertní konzultace, ve kterých jim pomáhají vychytávat chyby a doplňovat chybějící data. Za projektem stojí akademici, doktorandi, klimatologové, IT profesionálové a studenti.
„Propagace informací o klimatu, které vycházejí ze skutečných dat a ověřených zdrojů, je velmi zajímavá. Nabízí se spolupráce při přípravě dat a infografik podle potřeb konkrétních firem. Velmi oceňuji také spolupráci s médii, v nich je relevantnost informací obzvlášť potřebná,“ říká Martina Šilhánová, manažerka CSR/CSV, Nestlé Česko s.r.o.
Lavaris
Vyvíjejí bezodpadovou recyklační technologii, která zajišťuje lepší a efektivnější recyklaci a přeměnu upraveného materiálu na zdroj, a to vše bez dalšího odpadu. Zabývají se výzkumem v oblasti využití druhotných surovin v podobě aktivního gumového, kamenného a betonového prachu. Současně s výzkumnou činností provádí vývoj a produkci recyklačních linek s vysokorychlostními mlýny, jenž umožňují přeměnit odpadní látky na cennou druhotnou surovinu. Šetří tak životní prostředí a snižují ekonomickou náročnost výroby.
Plant.id Sky 
Pomocí strojového učení dokáží rozeznat a lokalizovat plevel na polích, a díky tomu přesně určit, kde je zapotřebí pesticidů či hnojiv a kde nikoli. Pomáhají tak snížit celkový objem vypouštěných látek, které mají prokazatelně negativní vliv na biodiverzitu. Zemědělec (popř. externí pilot) pomocí dronu pořídí fotky pole a datový systém pak určí, kde roste plevel a v jaké lokalitě je jaká hustota plodin. Výslednou mapu zobrazí zemědělci a efektivní užití postřiků a hnojiv je připraveno.
Přežití a rozkvět Ekoškoly
Vedou mladé lidi k udržitelnému způsobu života, již od předškolního věku. Vychovávají aktivní občany, kteří chtějí vytvářet udržitelnější svět kolem sebe. Ekoškola je celosvětově největší vzdělávací program, který prostřednictvím mezinárodně jednotného postupu vede děti i dospělé ke zlepšování životního prostředí nejen v místních komunitách. Učitelé programu pomáhají dětem získávat schopnosti a dovednosti, které pak napříč generacemi umožňují efektivně a aktivně řešit enviromentální otázky.
Zajímej.se
Portál Institutu cirkulární ekonomiky má za cíl informovat širokou veřejnost o tématech cirkulární ekonomiky, ekologie a udržitelnosti. Jejich cílem je vytvořit v Česku unikátní, nezávislý informační portál s informacemi z celého světa. Ve spolupráci s odborným know-how Institutu cirkulární ekonomiky bude srozumitelně předávat odborné analýzy laické veřejnosti a poskytovat rozhovory s předními představiteli nejrůznějších firem, organizací či spolků.

A co na to naši partneři?

Jak hodnotí partneři naše finalisty? Eva Kučerová, ředitelka komunikace a vnějších vztahů ze společnosti Veolia zmínila, že jsou “tematicky pestré a vyzrálé, takže mají šanci na rychlejší a větší dopad”. Radost z projektů má také Petr Vítek, spoluzakladatel Impact Hub: “Semifinalisté už ušli kus cesty a mají obrovský potenciál dopadu na své environmentální cíle.” Všímá si u nich velkého zápalu i profesionality. Martina Šilhánová, manažerka CSR/CSV ze společnosti Nestlé oceňuje i samotný program, jako “možnost rozvíjet projekty účastníků tak, aby byly životaschopné, konkurenceschopné a ekonomicky zajímavé.” A Jan Václav Kašpar, manažer společenské odpovědnosti a komunit v Coca-Cola  poukazuje i na odhodlání a nadšení projektů. “Díky okolnostem letošního roku už prokázaly, že se změny nebojí u umí se poprat i s neočekávatelnými hrboly na cestě. Každý z postupujících je jiný, ale každý má ve svém oboru šanci dosáhnout kýžené změny,” dodává. Projekty teď čeká letní přestávka a poté se vrhnou do podzimní fáze akcelerace, ve které budou pokračovat v práci s mentorem a experty a zúčastní se několika diskuzních setkání s ostatními účastníky programu. Navíc od nás získají 30 000 Kč na osobní rozvoj. Moc děkujeme partnerům, bez kterých by Climate Challenge nikdy nevyklíčilo do podoby, jakou má nyní. Jmenovitě pak: Veolia, Coca-Cola Foundation, Nestlé a Institutu cirkulární ekonomiky.